Våra medarbetare

Maria utför utredning på bland annat ADHD, ADD och autism

Maria Joanson

Maria är legitimerad psykolog med lång erfarenhet och jobbar idag med barn, unga och deras familjer. Maria har jobbat inom habiliteringsverksamhet och inom kommunens centrala elevhälsa med utvecklingsbedömningar, gruppverksamhet och handledning. Maria har till största del arbetat inom specialistnivå barn- och ungdomspsykiatri. Maria är uppvuxen i Karlstad. Efter att ha bott på annat håll i flera år, t ex San Francisco & Stockholm, är hon nu fast förankrad i den värmländska myllan igen.

Kerstin utför utredning på bland annat ADHD, ADD och autism

Kerstin Rinnemo

Kerstin är specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri sedan många år. Har lång erfarenhet av arbete på specialistnivå Barn-och ungdomspsykiatri på både neuropsykiatrisk- och allmänpsykiatrisk mottagning. Kerstin har i flera år arbetat riktat med diagnostik inom BUP med framför allt neuropsykiatriska utredningar.
Kerstin är född och uppvuxen i Värmland och har ägnat del av sitt yrkesverksamma liv åt att hjälpa värmländska barn, unga och deras familjer. En av hennes styrkor är en mycket god kännedom om vår region, så till den grad att hon känner till hus och svängar i alla städer och bygder. Detta underlättar alliansskapandet med de familjer hon möter.

Tomas Fändriks

Tomas är legitimerad psykolog med lång erfarenhet av jobb med barn och unga. Tomas har arbetat inom specialistnivå barn- och ungdomspsykiatri. Tomas är uppvuxen i Arvika och var under drygt tio år djupt engagerad i Arvikafestivalen. Han har startat och drivit ett flertal bolagsgrupper med säten i Värmland. Är idag fullt fokuserad på att hjälpa och stötta barn, unga och deras familjer, på såväl individ- som samhällsnivå.

Har du frågor eller funderingar?

Håll dig uppdaterad kring Mindnolias verksamhet.